19 maj 2014

Hoya vitellina i przegląd dużego parapetu


Taki mały podgląd mojego najdłuższego parapetu (4m)
 wiszą lacunosy