13 lut 2013

Hoya waymaniae

Przyszła z Tajlandii we wrześniu, długo sie ukorzeniała i kawałek poszło na wymianę...
I o to efekty czekania na fochy jakie miała...